Geschiedkundige Kring kanunnik Daris Borgloon (B)

Alles over de Kring Databank Genealogie Geschiedenis Loonse figuren Bokkenrijders


 

Welkom bij de Geschiedkundige Kring Borgloon

Vergaderdata

Wij komen elke derde dinsdag van de maand samen in het ambachtenlokaal op het stadhuis van Borgloon van 14:00 tot 16:00/17:00 u.

De namiddagen vullen wij met lezingen en/of werkvergaderingen.

Dinsdag 17 januari 2023 - 13u !! An-Katrien van Erfgoed Haspengouw gaat ons daarin begeleiden.
Eerste samenkomst ivm glasplatencollectie.
Samen bekijken van de glasplaten en begin van inventarisatie.
Dinsdag 21 februari 2023 IvoG: De oude brug van Maaseik in 1884 gebouwd door een Lonenaar.
GuidoG: Kerstening in onze streken
SergeH: Verdwenen altaren uit de St Odulphuskerk van Borgloon. Klik hier voor prachtige PDF
Dinsdag 21 maart 2023 SergeH: De bouwfases van de Sint-Odulphuskerk (kort)
SergeH: Kritiek op de werking van het Kapittel in 1613.
IvoG: beoordeling "automatische vertaling" van hoofdstukken uit de boeken van Daris. (onder voorbehoud)
Dinsdag 18 april 2023 GuyV: over Broederschappen en die van Sint-Hubertus uit de 17e eeuw, hier in Borgloon.
GuyV: enkele punten uit de nieuwe visie op het Odiliaschrijn.
Dinsdag 16 mei 2023 AlbertV: Burgerwelzijn
SergeH: De pest te Loon in 1624-1636. De melaatsen en pesthuisjes
Dinsdag 20 juni 2023 IvoG: De Loonse Bokkenrijders 250 jaar
Geen samenkomst in juli & augustus  
Dinsdag 19 september 2023 SergeH: Het ontstaan van de Motbeek
Dinsdag 17 oktober 2023  
Dinsdag 21 november 2023  
Geen samenkomst in december  

Onderwerpen in het vooruitzicht
- Guido Govaerts: Kroniek van de St.-Odulphuskerk.
-
Guido Govaerts: voorstelling van zijn digitaal archief.
- Ivo Gilisen: luisteren naar een oude opgenomen voordracht van prof. Jan Baerten over zijn boek "Het Graafschap Loon 11-14e eeuw".
-Ivo Gilisen: De burgemeesters en de gemeenteraden van Borgloon (max. één per vergadering).
-Ivo Gilisen: Een ongezien groot aantal onwettige kinderen te Broekom in de 1ste helft van de 19de eeuw.
-De leden: Voorlezen/bespreken van De verslagen WOI door de pastoors van het kanton Borgloon (één gemeente per vergadering).
-Guy Vijgen: De broeders Hiëronymieten te Borgloon.
-Allen: Onze bib op orde zetten.

Voor genealogische gegevens Graven van Loon en Gemeenten uit het Land van Loon zie : Genealogie
Voor gedachtenisprentjes en doodsbrieven zie : Databank

Website gestart op 03-03-2012             Laatst bijgewerkt: 27/09/2023