Geschiedkundige Kring kanunnik Daris Borgloon (B)

Alles over de Kring Databank Genealogie Geschiedenis Loonse figuren Bokkenrijders


 

Welkom bij de Geschiedkundige Kring Borgloon

Wij komen elke derde dinsdag van de maand samen in het ambachtenlokaal op het stadhuis van Borgloon van 14:00 tot 16:00/17:00 u.

De namiddagen vullen wij met lezingen en/of werkvergaderingen.

Vergaderdata

  Dinsdag 17 januari 2023 - 13u !! An-Katrien van Erfgoed Haspengouw gaat ons daarin begeleiden.
  Eerste samenkomst ivm glasplatencollectie.
  Samen bekijken van de glasplaten en begin van inventarisatie.
  Dinsdag 21 februari 2023 Voorlopige programmatie - Guy Vijgen: Bezoek aan de tentoonstelling Dacia Felix
   in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren (februari?)
  Dinsdag 21 maart 2023  
  Dinsdag 18 april 2023  
  Dinsdag 16 mei 2023  
  Dinsdag 20 juni 2023  
  Geen samenkomst in juli & augustus  
  Dinsdag 19 september 2023  
  Dinsdag 17 oktober 2023  
  Dinsdag 21 november 2023  
  Geen samenkomst in december  

Onderwerpen in het vooruitzicht
- Guido Govaerts: Kroniek van de St Odulphuskerk
-
Guido Govaerts: voorstelling van zijn digitaal archief.
- Ivo Gilisen: luisteren naar een oude opgenomen voordracht van prof. Jan Baerten over zijn boek "Het Graafschap Loon 11-14e eeuw".
-Ivo Gilisen: De burgemeesters en de gemeenteraden van Borgloon (max. één per vergadering)
-Ivo Gilisen: Een ongezien groot aantal onwettige kinderen te Broekom in de 1ste helft van de 19de eeuw.
-De leden: Voorlezen/bespreken van De verslagen WOI door de pastoors van het kanton Borgloon (één gemeente per vergadering)
-Serge Houbrechts:

De verdwenen altaren van de St Odulphuskerk
De bouwfases van de St Odulphuskerk
Kritiek op de werking vh Kapittel te Borgloon in 1613
De pest te Borgloon 1624-1636
De pesthuisjes van Borgloon

-Guy Vijgen: De broeders Hiëronymieten te Borgloon
-Guy Vijgen: Het Sint-Hubertusbroederschap te Borgloon
-Allen: Onze bib op orde zetten.
-Guy Vijgen: Bezoek aan de tentoonstelling Dacia Felix in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren (februari?)

Voor genealogische gegevens Graven van Loon en Gemeenten uit het Land van Loon zie : Genealogie
Voor gedachtenisprentjes en doodsbrieven zie : Databank

Voor specifiek genealogisch zoekwerk klik hier

  Website gestart op 03-03-2012

  Laatst bijgewerkt: