Geschiedkundige Kring kanunnik Daris Borgloon (B)

Alles over de Kring Databank Genealogie Geschiedenis Loonse figuren


 

Welkom bij de Geschiedkundige Kring Borgloon

Wij komen elke derde dinsdag van de maand samen in het ambachtenlokaal op het stadhuis van Borgloon van 14:00 tot 16:00/17:00 u.

De namiddagen vullen wij met lezingen en/of werkvergaderingen.

Vergaderdata

  Dinsdag 16 januari 2018 Werkvergadering - Sorteren krantenarchief Frans Coenen
  Dinsdag 20 februari 2018 Ivo Gilisen - De heren van Rullingen
  Dinsdag 20 maart 2018 Bezoek kerkschatten fusie Borgloon
  Dinsdag 17 april 2018 Serge Houbrechts - De Affaire Noortman
  Guy Vijgen - Borgloon in de Middelnederlandse letterkunde.
  Dinsdag 15 mei 2018 Ivo Gilisen - 75 jaar geleden ontsnapte Simon Gronowski te Kuttekoven aan het jodentransport.
  Ivo Gilisen - De heren van Rullingen (voorstelling uitgewerkt dossier)
  Dinsdag 19 juni 2018 Ivo Gilisen - Oude boeken via Google
  Geen samenkomst in juli & augustus  
  Dinsdag 18 september 2018 Guido Govaerts - voorstelling Monografie Gotem
  Dinsdag 16 oktober 2018 Geannuleerd wegens omstandigheden
  Dinsdag 20 november 2018 Guy Vijgen - Over de Broeders of Over het kapittel of ...
  Bob Buffa - Fotoreportage restauratie Sint-Odulphuskerk.
  Geen samenkomst in december  

Onderwerpen in het vooruitzicht
-Algemeen: Bezoek tentoonstelling Alden Biesen tussen 26-10-2018 en 10-03-2019; Limburg tussen staf en troon. 1000 jaar graafschap Loon. Voor meer, zie https://www.alden-biesen.be/nl/event/tentoonstelling-limburg-tussen-staf-en-troon-1000-jaar-graafschap-loon
-Ivo Gilisen: De burgemeesters en de gemeenteraden van Borgloon (max. één per vergadering)
-Ivo Gilisen: Napoleon te Borgloon (en te Tienen)
-Ivo Gilisen: Een ongezien groot aantal onwettige kinderen te Broekom in de 1ste helft van de 19de eeuw.
-De leden: Voorlezen/bespreken van De verslagen WOI door de pastoors van het kanton Borgloon (één gemeente per vergadering)

-Serge Houbrechts
: 250 jaar herbergiers te Borgloon
-Serge Houbrechts
: 250 jaar onderwijzers te Borgloon
-Guy Vijgen: Het kapittel van Borgloon
-Guy Vijgen: De broeders Hiëronymieten te Borgloon

Voor specifiek genealogisch zoekwerk klik hier

Laatst bijgewerkt: 13-11-2018              Website gestart op 03-03-2012