Geschiedkundige Kring kanunnik Daris Borgloon (B)

Alles over de Kring Databank Genealogie Geschiedenis Loonse figuren


 

Welkom bij de Geschiedkundige Kring Borgloon

Wij komen elke derde dinsdag van de maand samen in het ambachtenlokaal op het stadhuis van Borgloon van 14:00 tot 16:00/17:00 u.

De namiddagen vullen wij met lezingen en/of werkvergaderingen.

Vergaderdata

  Dinsdag 21 januari 2020 Serge Houbrechts: DNA versus genealogie
  Ivo Gilisen: hoe rijk kon de ex-Loonse familie de Plevoets zijn in 1825?
  Dinsdag 18 februari 2020 Herinnering aan Fernand Jamart +02-02-2020
  Ivo Gilisen: hoe rijk kon de ex-Loonse familie de Plevoets zijn in 1825?
  Dinsdag 17 maart 2020
  Vrijdag  13 maart 2020
  Alles afgelast wegens de coronacrisis
  1)
  Rijksarchief Hasselt komt naar het stadhuis van Borgloon om 14u voor de presentatie van de nieuwe Inventaris van het archief van de schepenbanken van Borgloon.
  2)
  Deelname aan de Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds: Kapel Nieuwland te Borgloon om 20u voor een lezing door Frédéric Deborsu.
  Toegang €10, met Davidsfondskaart €8.
  Dinsdag 21 april 2020 Afgelast wegens de coronacrisis
  Dinsdag 19 mei 2020 Afgelast wegens de coronacrisis
  Dinsdag 16 juni 2020 Afgelast wegens de coronacrisis
  Geen samenkomst in juli & augustus  
  Dinsdag 15 september 2020 Afgelast wegens de coronacrisis
  Dinsdag 20 oktober 2020 Afgelast wegens de coronacrisis
   
  Dinsdag 17 november 2020 Afgelast wegens de coronacrisis
  Geen samenkomst in december  

Onderwerpen in het vooruitzicht
- Ivo Gilisen: luisteren naar een oude opgenomen voordracht van prof. Jan Baerten over zijn boek "Het Graafschap Loon 11-14e eeuw".
-Ivo Gilisen: De burgemeesters en de gemeenteraden van Borgloon (max. één per vergadering)
-Ivo Gilisen: Een ongezien groot aantal onwettige kinderen te Broekom in de 1ste helft van de 19de eeuw.
-De leden: Voorlezen/bespreken van De verslagen WOI door de pastoors van het kanton Borgloon (één gemeente per vergadering)
-Serge Houbrechts: 250 jaar herbergiers te Borgloon
-Serge Houbrechts
: 250 jaar onderwijzers te Borgloon
-Guy Vijgen: De broeders Hiëronymieten te Borgloon
-Guy Vijgen: Het Sint-Hubertusbroederschap te Borgloon
-Guy Vijgen: Riddertornooien in het algemeen en dat van Chauvenchy (1295) door Graaf Lodewijk V van Loon en Chiny
-Guy Vijgen: Bezoek aan de tentoonstelling Dacia Felix in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren (februari?)

Voor genealogische gegevens Graven van Loon en Gemeenten uit het Land van Loon zie : Genealogie
Voor gedachtenisprentjes en doodsbrieven zie : Databank

Voor specifiek genealogisch zoekwerk klik hier

Laatst bijgewerkt: 21-12-2020              Website gestart op 03-03-2012