Geschiedkundige Kring kanunnik Daris Borgloon (B)

Alles over de Kring Databank Genealogie Geschiedenis Loonse figuren


 

Welkom bij de Geschiedkundige Kring Borgloon

Wij komen elke derde dinsdag van de maand samen in het ambachtenlokaal op het stadhuis van Borgloon van 14:00 tot 16:00/17:00 u.

De namiddagen vullen wij met lezingen en/of werkvergaderingen.

Vergaderdata

  Dinsdag 18 januari 2022 ▪Alle activiteiten zijn voorlopig tot nader order
  Dinsdag 15 februari 2022 afgelast wegens de aanhoudende coronacrisis.
  Dinsdag 15 maart 2022 Afgelast.
  Dinsdag 19 april 2022 Terug een eerste vergadering sinds lang. Stadhuis 14u.
  Dinsdag 17 mei 2022 -Serge Houbrechts: de burggraven van Loon
  -Steven Vandewal
  stadsarchivaris Tongeren: vrije babbel over "onze toekomst" in het kader van de fusie Borgloon-Tongeren.
  Dinsdag 21 juni 2022 -Guy Vijgen: Riddertornooien in het algemeen en dat van Chauvenchy (1295) door Graaf Lodewijk V van Loon en Chiny
  -Ivo Gilisen: Voorstelling boek "De bevolking van Groot-Loon 1710-1797", 300 blz.
  Geen samenkomst in juli & augustus  
  Dinsdag 20 september 2022 -Guy Vijgen: Geleid bezoek aan onze gerestaureerde Sint-Odulphuskerk.
  Dinsdag 18 oktober 2022 -Ivo Gilisen: Inhoud Schepenbank Borgloon
  Dinsdag 15 november 2022 Is een verlofdag voor de stadsdiensten. Stadhuis gesloten. Geen samenkomst.
  Geen samenkomst in december  

Onderwerpen in het vooruitzicht
- Guido Govaerts: voorstelling van zijn digitaal archief.
- Ivo Gilisen: luisteren naar een oude opgenomen voordracht van prof. Jan Baerten over zijn boek "Het Graafschap Loon 11-14e eeuw".
-Ivo Gilisen: De burgemeesters en de gemeenteraden van Borgloon (max. één per vergadering)
-Ivo Gilisen: Een ongezien groot aantal onwettige kinderen te Broekom in de 1ste helft van de 19de eeuw.
-De leden: Voorlezen/bespreken van De verslagen WOI door de pastoors van het kanton Borgloon (één gemeente per vergadering)
-Serge Houbrechts: 250 jaar herbergiers te Borgloon
-Serge Houbrechts
: 250 jaar onderwijzers te Borgloon
-Guy Vijgen: De broeders Hiëronymieten te Borgloon
-Guy Vijgen: Het Sint-Hubertusbroederschap te Borgloon

-Guy Vijgen: Bezoek aan de tentoonstelling Dacia Felix in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren (februari?)

Voor genealogische gegevens Graven van Loon en Gemeenten uit het Land van Loon zie : Genealogie
Voor gedachtenisprentjes en doodsbrieven zie : Databank

Voor specifiek genealogisch zoekwerk klik hier

  Website gestart op 03-03-2012

  Laatst bijgewerkt: