Geschiedkundige Kring kanunnik Daris Borgloon (B)

Alles over de Kring Databank Genealogie Geschiedenis Loonse figuren


 

Welkom bij de Geschiedkundige Kring Borgloon

Wij komen elke derde dinsdag van de maand samen in het ambachtenlokaal op het stadhuis van Borgloon van 14:00 tot 16:00/17:00 u.

De namiddagen vullen wij met lezingen en/of werkvergaderingen.

Vergaderdata

 • Dinsdag 16 januari 2018
 • Dinsdag 20 februari 2018
 • Dinsdag 20 maart 2018
 • Dinsdag 17 april 2018
 • Dinsdag 15 mei 2018
 • Dinsdag 19 juni 2018
 • Geen samenkomst in juli & augustus
 • Dinsdag 18 september 2018
 • Dinsdag 16 oktober 2018
 • Dinsdag 20 november 2018
 • Geen samenkomst in december

Onderwerpen in het vooruitzicht
-Ivo Gilisen: De burgemeesters en de gemeenteraden van Borgloon (max. één per vergadering)
-Ivo Gilisen: Napoleon te Borgloon (en te Tienen)
-Ivo Gilisen: Een ongezien groot aantal onwettige kinderen te Broekom in de 1ste helft van de 19de eeuw.
-De leden: Voorlezen/bespreken van De verslagen WOI door de pastoors van het kanton Borgloon (één gemeente per vergadering)

-Serge Houbrechts
: 250 jaar herbergiers te Borgloon
-Serge Houbrechts
: 250 jaar onderwijzers te Borgloon
-Guy Vijgen: Het kapittel van Borgloon
-Guy Vijgen: De broeders Hiëronymieten te Borgloon
-Guy Vijgen: Loon en de middeleeuwse letterkunde

Voor specifiek genealogisch zoekwerk klik hier

Laatst bijgewerkt: 16-05-2018              Website gestart op 03-03-2012