Geschiedkundige Kring kanunnik Daris Borgloon (B)

Alles over de Kring Databank Genealogie Geschiedenis Loonse figuren


 

Welkom bij de Geschiedkundige Kring Borgloon

Wij komen elke derde dinsdag van de maand samen in het ambachtenlokaal op het stadhuis van Borgloon van 14:00 tot 16:00/17:00 u.

De namiddagen vullen wij met lezingen en/of werkvergaderingen.

Vergaderdata

Dinsdag 17 januari 2017
-Jef Breesch: zijn verhaal over het schrijven van de vertaling uit het Latijn van Het Boek van Sint-Truiden door abt Willem van Rijkel
-Ivo Gilisen: oorlogsverslag WOI door een pastoor van een Loonse deelgemeente.

Dinsdag 21 februari 2017
-Ivo Gilisen: de eerste burgemeester en gemeenteraad na de Belgische onfhankelijkheid.
Woensdag 8 maart 2017
-Ivo Gilisen: lezing 'Het dagboek van Toudy' om 20u in de Sint-Odulphuskerk te Borgloon. Toegang is gratis. Deze activiteit kadert in de tentoonstelling 'Boter bij de vis' van Erfgoed Haspengouw.
Dinsdag 21 maart 2017
-Een lid: voorlezen oorlogsverslag WOI door een pastoor van een Loonse deelgemeente.
Dinsdag 18 april 2017
-Ivo Gilisen: Wonen te Borgloon nog afstammelingen van 'De graven van Loon'?
Dinsdag 16 mei 2017
Dinsdag 20 juni 2017
Geen samenkomst in juli en augustus
Dinsdag 19 september 2017
Dinsdag 17 oktober 2017
Dinsdag 21 november 2017
Geen samenkomst in de maand december

Onderwerpen in het vooruitzicht

-Ivo Gilisen: De burgemeesters en de gemeenteraden van Borgloon (één per vergadering)
-De leden: Voorlezen/bespreken van De verslagen WOI door de pastoors van het kanton Borgloon (één gemeente per vergadering)

-Serge Houbrechts
: 250 jaar herbergiers te Borgloon
-Serge Houbrechts
: 250 jaar onderwijzers te Borgloon
-Guy Vijgen: Het kapittel van Borgloon
-Joseph Breesch: Diverse manieren om datums te noteren, gevonden in oude Latijnse teksten die hij vertaald heeft.

 
search engine by freefind advanced
Laatst bijgewerkt: 04-04-2017              Website gestart op 03-03-2012