Gerardus Vossius
Sterk in Genealogie
Zuid-Limburg

Start Joseph Daris Gerardus Vossius Bokkenrijders

Omhoog


 

Wie was Gerardus Vossius?

Gerardus Vossius (Vuskens) was een humanist, geboren te Borgloon in 1547 in een huis gelegen tegenover de Graethemkapel. Hij was een uitgever van Griekse teksten en de lobby-ist in Rome voor personen en instellingen uit de Zuidelijke Nederlanden, o.a. voor de Universiteit Leuven. Hij maakte carrière te Rome, keerde op het einde van zijn leven terug naar zijn geboortestreek en overleed op 25-03-1609 te Luik. Na de uitvaart in de Sint-Lambertuskathedraal werd hij begraven in de seminariekerk Sint-Mattheus. Dit gebouw, Hôpital de Saint-Mathieu à la Chaîne, werd in 1786 gesloopt.

Hij werd vernoemd onder de schrijvers en geleerden die het Humanisme voortbrachten. Hij genoot in zijn tijd een welverdiende faam, was zaakgelastigde te Rome van verschillende Duits Kerkvorsten en was een zeer vermaard schrijver in de Latijnse en Griekse talen.

Hij studeerde te Leuven in 1565-1566 en staat ingeschreven in de Matricule de l'Université de Louvain van A. Schillings, deel IV, pag. 688, onder nr. 192: GERARDUS VOSSENS Lossensis 26 februari 1565.

Hij vergezelde in 1572 de latere bisschop van Antwerpen, Lieven Torrentius (1586) naar Rome. In deze stad verbleef hij het grootste deel van zijn leven waar hij de speciale opdracht kreeg om onuitgegeven werken van kerkvaders op te zoeken.

Rond het jaar 1586 werd Gerardus Apostolisch protonotarius en Paus Sixtus V (1585-1592) verleende hem ook de proosdij van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Tongeren.

De Universiteit van Leuven had in Gerardus Vossius een sterke beschermheer te Rome en het was door zijn toedoen dat deze vanwege Paus Clemens VIII op 22 januari 1595 de pauselijke bulle bekwam om Wijsbegeerte aan leken te mogen onderwijzen.

In 1602 kwam Vossius Gerardus terug uit Rome en schonk een "Antependium" (voorhangsel voor een altaartafel) van rode zijde, versierd met zijn familiewapen aan de Collegiale kerk te Tongeren.

Hij moet er financieel goed hebben voorgestaan, want op 26 maart 1602 leende hij de som van 3200 gulden brabants aan een jaarlijkse intrest van 200 gulden, op aanvraag van de lagere geestelijkheid om aan de keizerlijke belastingen te kunnen voldoen. Op de achterzijde van het perkament staat de teruggave van deze lening op datum van 12 april 1609 in handen van Voeskens Herman (zijn jongere broer).

Gerardus Vossius testeerde op 22 maart 1609 en stelt zijn jongere broer Herman aan als zijn algemene erfgenaam.
Drie dagen na zijn laatste wilsbeschikking, nl. op 25 maart 1609 ontsliep hij en werd door toedoen van zijn broer begraven in de seminariekerk St-Mattheus te Luik.

Met hem verdween een bekend latinist en hellenist, uitgever van verscheidene werken en geschriften over wijsbegeerte.

Het is deze Vossius Gerardus die in vroegere tijden in een adem werd vernoemd met de andere geleerde Vossius Gerardus Joannes, de latere stichter van de huidige Universiteit van Amsterdam, die een verre bloedverwant was (achter-achterneef).

Bekijk de foto's van de opening

Bekijk de foto's van de tentoonstelling

Aan de hand van Guy Bauwens, "Het geslacht Vossius, 13e tot 20e eeuw", 78 blz., opgesteld in 1984 werd een stamreeks gemaakt van Gerardus Vossius.

Bekijk de stamreeks van Gerardus Vossius (5 generaties, opgesteld door Ivo Gilisen)